All instructors

Thạc sĩ Đỗ Thủy Hạnh

Giảng viên

Thạc sỹ – Giáo viên tiếng Trung Quốc trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN-ĐHQGHN

Tiến sỹ Bùi Thị Hằng Nga

Giảng viên

Tiến sỹ Sư phạm Hoa Nam, Trung Quốc – Giảng viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, ĐHNN – ĐHQG HN.

Tiến sỹ Phạm Thu Hường

Giảng viên

Tiến sỹ Đại học Vũ Hán, Trung Quốc – Giảng viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, ĐHNN – ĐHQG HN.

Giảng viên Đỗ Thanh Lam

Giảng viên

Giảng viên chuyên về giao tiếp tại tiếng Trung Lạc Lạc

Giảng viên Bùi Phương Thu

Giảng viên

Giảng viên chuyên về giao tiếp tại tiếng Trung Lạc Lạc

Giảng viên Nguyễn Thị Vịnh

Giảng viên

Giảng viên chuyên về giao tiếp tại tiếng Trung Lạc Lạc