All instructors

Thạc sĩ Đỗ Thủy Hạnh

Giảng viên

Thạc sỹ – Giáo viên tiếng Trung Quốc trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN-ĐHQGHN