La Course online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

LIVRES & BIBLIOTHÈQUE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

ENSEIGNANTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

CERTIFICATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

POPULAR COURSES

RÉALISATIONS SCOLAIRES

Nullam leo ligula, dictum id eleifend interdum, Malesuada vulputate magna

Personal attention
Expedited service
Formations of business
Enhanced credibility

RECENT POSTS

24
Mar

PHÂN BIỆT 来 VÀ 去 1.Đều là động từ xu hướng, chỉ hướng của động tác. 来 xu hướng tiến về phía người nói. 去 xu hướng tiến ra xa người nói   他来北京了。(Người nói đang ở Bắc Kinh) 他來北京了。 Tā lái běijīngle Anh ấy đến Bắc Kinh rồi.   他去北京了。(Người nói không ở Bắc […]

Posted in: Từ vựng tiếng Trung,
24
Mar

PHÂN BIỆT 走 VÀ 去 I.Khi dịch sang tiếng Việt đều có nghĩa là đi, cả nghĩa đen và nghĩa bóng (đi lại, chết) Ví dụ: 你不知道吗?他奶奶走了。 你不知道嗎?他奶奶走了。 Nǐ bù zhīdào ma? Tā nǎinai zǒule. Cậu không biết sao? Bà anh ấy mất rồi. I.走: 1.Chỉ kỹ năng đi của con người: 我孩子两岁了,他会走路了。 我孩子兩歲了,他會走路了 Wǒ […]

Posted in: Từ vựng tiếng Trung,
02
Mar
Tên gọi phổ biến trong tiếng Trung

STT Chữ cái đầu Tiếng Việt Chữ Hán Bính Âm 1 A An 安 Ān 2 Anh 英 yīng 3 Á 亚 Yà 4 Ánh 映 Yìng 5 Ảnh 影 Yǐng 6 Ân 恩 Ēn 7 Ấn 印 Yìn 8 Ẩn 隐 Yǐn 9 B Ba 波 Bō 10 Bá 伯 Bó 11 Bách  百 […]

Posted in: KHO KIẾN THỨC, Từ vựng tiếng Trung,

GET IN TOUCH WITH US

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words

Your e-mail address
Please wait...

YOU CAN LEARN

GET THE COACHING TRAINING BY ADAM JONES FOR FREE

It’s limited seating! Hurry up

VIDEO TOUR