Pricing Plans

GIAO TIẾP SILVER

299.000Đ

HỆ THỐNG 60 BÀI GIẢNG GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG
 • 600 PHÚT VIDEO BÀI GIẢNG
 • GIÁO TRÌNH ĐỘC QUYỀN
 • HỆ THỐNG BÀI TẬP – ĐÁP ÁN
 • TÀI LIỆU BỔ SUNG
CHỮA BÀI TẬP TRỰC TUYẾN & GIẢI ĐÁP ĐỊNH KỲ 2 LẦN/TUẦN
THAM GIA GROUP LỚP GIỚI HẠN & GIẢI ĐÁP TƯ VẤN THEO LỘ TRÌNH
KIỂM TRA CUỐI KHÓA – THI NÓI VÀ VIẾT
ƯU TIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẠI CLB TIẾNG TRUNG

ĐĂNG KÝ NGAY

GIAO TIẾP GOLDEN

799.000Đ

HỆ THỐNG 60 BÀI GIẢNG GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG
 • 600 PHÚT VIDEO BÀI GIẢNG
 • GIÁO TRÌNH ĐỘC QUYỀN
 • HỆ THỐNG BÀI TẬP – ĐÁP ÁN
 • TÀI LIỆU BỔ SUNG
CHỮA BÀI TẬP TRỰC TUYẾN & GIẢI ĐÁP ĐỊNH KỲ 2 LẦN/TUẦN
THAM GIA GROUP LỚP GIỚI HẠN & GIẢI ĐÁP TƯ VẤN THEO LỘ TRÌNH
KIỂM TRA CUỐI KHÓA – THI NÓI VÀ VIẾT
ƯU TIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẠI CLB TIẾNG TRUNG

Button

GIAO TIẾP DIAMOND

999.000Đ

HỆ THỐNG 60 BÀI GIẢNG GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG
 • 600 PHÚT VIDEO BÀI GIẢNG
 • GIÁO TRÌNH ĐỘC QUYỀN
 • HỆ THỐNG BÀI TẬP – ĐÁP ÁN
 • TÀI LIỆU BỔ SUNG
CHỮA BÀI TẬP TRỰC TUYẾN & GIẢI ĐÁP ĐỊNH KỲ 2 LẦN/TUẦN
THAM GIA GROUP LỚP GIỚI HẠN & GIẢI ĐÁP TƯ VẤN THEO LỘ TRÌNH
KIỂM TRA CUỐI KHÓA – THI NÓI VÀ VIẾT
ƯU TIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẠI CLB TIẾNG TRUNG

Button